Zakrzewski Henryk

Łeba

Stare Troki, Okręg wileński, Litwa

Łódź, Polska