Głuszko Walerian

Łeba

Lida, Obwód grodzieński, Białoruś

Białystok, Polska