Hadrysiak Józef

Łeba

Lida, Obwód Hrodnieński, Białoruś